Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Nieuwsbrieven


De nieuwsbrief wordt aan donateurs en vaste relaties toegestuurd en kan door belangstellenden worden aangevraagd:
  1. door overmaking van 15 euro voor regelmatige toezending (jaarabonnement)
  2. door overmaking van 3 euro (binnenland) voor éénmalige directe toezending in papieren vorm (of nog sneller digitaal als U dat verzoekt via info@taalverdediging.nl)
Banknummer NL86 INGB 0007 4128 61 van Stichting Taalverdediging te Voorschoten
Natuurlijk kunt u ook donateur worden (zie desbetreffend formulier in deze webstek).


Laatst verschenen
Wilt u een complete nieuwsbrief op papier met foto's,   of reeds eerder verschenen nieuwsbrieven bestellen,   
of wilt u donateur worden/zich abonneren?
gebruik dan dit formulier