Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

ANBI landingspagina

De belastingdienst houdt een register bij van ANBI's, dat op haar webstek te raadplegen is . Als u ons via dat register opzoekt, dan komt u op deze pagina terecht.

De belastingdienst wenst dat wij enkele gegevens publiceren.

Naam van de instelling

Onze instelling heeft de statutaire naam "Stichting Taalverdediging".

RSIN-nummer

Ons RSIN-nummer is 815523907.

Postadres van de instelling

Ons postadres is:

Stichting Taalverdediging
Postbus 7837
1008 AA Amsterdam

Doelstelling van de ANBI

Onze doelstellingen staan beschreven op de pagina Doelstellingen.

Functie en namen van de bestuurders

Zie de pagina Bestuur.

Beloningsbeleid

Onze bestuursleden doen hun werk voor de stichting zuiver op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuursleden voor de stichting maken.worden vergoed op basis van declaraties. Stichting Taalverdediging heeft geen personeel in dienst en dus ook geen directie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Onze nieuwsbrieven vormen de verslagen van onze uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording

Kosten- en batenoverzicht: (pdf-bestand) 

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2022 (pdf-bestand) 

Situatie voor België

België kent een overeenkomstige wettelijke regeling als de ANBI, dit heet in België een "erkende instelling".  De Belgische belastingdienst erkent een ANBI als gelijkwaardig aan een erkende instelling, indien de instelling ook aan de Belgische wettelijke voorwaarden van een erkende instelling voldoet. Dit is het geval voor Stichting Taalverdediging. Concreet betekent dit dat giften aan onze stichting door de Belgische belastingdienst gezien wordt als een gift aan een erkende instelling en belastingkorting oplevert. Wij kunnen op verzoek een attest van giften verstrekken, dat kan dienen ter documentatie hiervan.