Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Lees verder...

De auteur vindt dat we niet moeten klagen over zaken zoals het opheffen van de opleiding Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij komt met enkele stellingen: "Het Nederlands is namelijk uitermate geschikt als Europese taal omdat het duidelijk en praktisch is. Voor nieuwe gebruiksvoorwerpen worden bijvoorbeeld woorden bedacht waarvan ieder weldenkend mens zal moeten toegeven: dit is een vlag die de lading dekt."

Dit is een vreemde stelling.  Het Nederlands immers wordt overspoeld door Engelse woorden, niet alleen voor nieuwe begrippen, waar nog geen Nederlands woord voor bestaat, maar ook ter vervanging van bestaande Nederlandse woorden. Het lijkt er soms op dat de gemiddelde Nederlander niet zonder Engels als statussymbool kan.

De auteur vindt ook dat het Nederlands een beeldende en een vriendelijke taal is. Als sluitstuk komt de auteur met de stelling dat het Nederlands een welluidende taal is. Hij denkt dat de Europeanen in een klap gewonnen zullen zijn voor het Nederlands als Europese voertaal door te luisteren naar het gedicht ' De blaauwbilgorgel' van Cees Buddingh, een gedicht dat vol zit met lelijke keelklanken. Dit is natuurlijk een bespottelijke stelling.  

Dit artikel in de Volkskrant kan niet serieus genomen worden. Overdrijving kan soms helpen om een standpunt duidelijk te maken. Echter, in dit artikel is de overdrijving zodanig dat het standpunt niet meer herkenbaar is. De enige verklaring is dat de redactie van de Volkskrant van mening was dat er zo nu en dan ook gek gedaan moet worden.