Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Meertaligheid

De Universiteit van Leiden is bezig met een onderzoek naar meertaligheid in opdracht van de Europese Unie. Doel van de Europese Unie is: Alle inwoners van de EU spreken op termijn naast hun moedertaal ook twee andere talen. Een aantal wetenschappers, waaronder wetenschappers van de Universiteit van Leiden, hebben opdracht gekregen om dit te onderzoeken. Het resultaat moet in het voorjaar van 2019 bekend zijn.

In een artikel van de Universiteit van Leiden van 15 januari 2019 wordt door een van de onderzoekers gesproken over het onderzoek, met name over vroeg tweetalig onderwijs in Nederland, dat wil zeggen Engels in groep 1 van de basisschool. De onderzoeker zegt: Dat betekent niet dat te vroeg tweetalig onderwijs altijd een goed idee is. Van huis uit uitsluitend Nederlandstalige kinderen al op de peuter- of kleuterleeftijd op school een tweede taal (lees: Engels) onderwijzen, heeft heel weinig zin. Het kan zelfs een negatief effect hebben op hun taalontwikkeling. De voornaamste reden waarom zulke vroege tweetalige scholing geen zin heeft, is de leeftijd van de kinderen. Ze zijn eenvoudigweg te jong om vanuit het niets een tweede taal te leren. In de regel beheersen kinderen pas rond hun achtste levensjaar hun eigen moedertaal voldoende en hebben ze de metalinguistische vaardigheden ontwikkeld om een andere taal goed te kunnen leren.

Zoals bekend is Taalverdediging een sterk voorstander van eentalig onderwijs op de basisschool en dat betekent in ons land het Nederlands. De onderzoekers uit Leiden denken aan tweetalig onderwijs in groep 7 of 8.  Taalverdediging is van mening dat op de basisschool helemaal geen ruimte is voor tweetaligheid. Kinderen moeten tijdens de basisschool volledig ondergedompeld worden in de eigen taal. Dat is de enige manier om voor alle kinderen een voldoende beheersing van het Nederlands te bereiken. Pas na de basisschool kan het onderricht in andere talen beginnen. 

(Bron:)