Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Lokaal Limburg wil het Nederlands terug op de luchthaven

Foto's: Leon van der Beucken

Het nieuws over de afschaffing van het Nederlands op de borden van de Luchthaven van Maastricht is ook doorgedrongen tot binnen de muren van het Gouvernement in de Nederlands-Limburgse hoofdstad, waar het provinciebestuur zetelt. Bij het vernemen van dit slechte nieuws sprong het Provinciaal Statenlid van de partij Lokaal Limburg, Raymond Franssen als door een wesp gestoken van zijn zetel en spoedde zich naar de salon waar het college van Gedeputeerde Staten net van  de ochtendkoffie met kersenvlaai zat te genieten. Hij vroeg de leden van het hoge gezelschap wat zij van deze afschaffing van de eigen taal dachten:

Geacht College,

LOKAAL-LIMBURG heeft een flinke toename van het aantal passagiers van MAA geconstateerd. Ook horen wij positieve geluiden over het gratis parkeren alsmede over de geslaagde verbouwing van de aankomst en vertrekhal. Al met al mogen wij constateren dat bij het regionale vliegveld een upgradering heeft plaatsgevonden. Ook hebben wij gezien dat na de verbouwing nieuwe verwijsborden geplaatst zijn. (Zie foto’s)

  1. Bent u het met ons eens dat MAA nog steeds een regionaal vliegveld is?
  2. Bent u het met ons eens dat de meeste passagiers uit de regio komen
  3. Ons is opgevallen dat de borden in het Engels gesteld zijn. Waarom niet eerst in het Nederlands met Engels tekst er onder?
    Gelet op het feit dat MAA een regionaal vliegveld is, hadden wij verwacht dat het Nederlands de voertaal zou zijn.
  4. Wie heeft voor de tekst op de borden opdracht gegeven. Is dit:
    a. vanuit de exploitant?
    b. Vanuit GS
Namens de Statenfractie van LOKAAL-LIMBURG
Raimond Franssen
Statenlid

De antwoorden van de Gedeputeerden waren ontwijkend. Zij wezen elke verantwoordelijkheid af en verscholen zich achter de drogredenen die het luchthavenbestuur voor het afschaffen van onze taal had verzonnen:

Vraag 1.
Bent u het met ons eens dat MAA nog steeds een regionaal vliegveld is?

Antwoord.
Maastricht Aachen Airport is een regionaal vliegveld van nationale betekenis (zoals vastgelegd in de Wet Luchtvaart en de Luchtvaartnota van het Rijk), dat tevens een internationale oriëntatie heeft. Dit uit zich onder andere in de naam van de luchthaven, waarin naast Maastricht ook Aachen is vertegenwoordigd.

Vraag 2.
Bent u het met ons eens dat de meeste passagiers uit de regio komen.

Antwoord.
De passagiers die van MAA gebruik maken hebben een internationale oriëntatie, voorlopige cijfers van MAA geven aan dat ongeveer 60% van hen afkomstig is uit Limburg.

Vraag 3.
Ons is opgevallen dat de borden in het Engels gesteld zijn. Waarom niet eerst in het Nederlands met
Engels tekst er onder?

Antwoord
Voor beantwoording van deze vraag hebben wij navraag gedaan bij de directie van MAA. De directie van MAA heeft gekozen voor Engelse verwijzingen omdat MAA een vliegveld met een internationale uitstraling en ambitie is en vanwege de internationale oriëntatie van haar bezoekers. Ook de positionering van MAA als grensoverschrijdende luchthaven van Maastricht en Aachen motiveert de keuze voor Engelse verwijsborden. Daarnaast is het zo dat alle borden voorzien zijn van een icoon. Het is bekend dat beelden meer spreken dan tekst.
De vluchtinformatie die zichtbaar is op schermen in de passagiersterminal verspringt van Nederlands naar Engels naar Duits. Alle berichten worden omgeroepen in het Nederlands en het Engels en de medewerkers bij het vliegveld zijn meertalig: Nederlands, Engels, Duits en veelal ook Limburgs.


Vraag 4.
Wie heeft voor de tekst op de borden opdracht gegeven. Is dit:
a. vanuit de exploitant?
b. Vanuit GS

Antwoord.
De inrichting van de passagiersterminal valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant.

 Stichting Taalverdediging roept de Statenleden in Limburg op zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen!