Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Discriminatie Nederlandse studenten

In 'Science Guide' van 9 januari staat een artikel over decentrale selectie bij opleidingen met een 'numerus fixus'. Deze selectie is nadelig voor Nederlandse studenten.

Nederland kent in het voorjaar van 2018 een aantal van 46 universitaire opleidingen met een 'numerus fixus' en een selectieprocedure. Jaarlijks melden zich 40.000 van de in totaal 120.000 nieuwe studenten aan voor de 23.000 plaatsen bij een selectieve opleiding. Uit onderzoek is onlangs gebleken dat deze decentrale selectie, ingevoerd in 2017, niet altijd leidt tot het gewenste resultaat: 'Bij technische opleidingen zijn het vooral de buitenlandse mannen die een voordeel hebben bij de selectieprocedure. We worden veel aantrekkelijker voor buitenlandse studenten. We verdrukken echter de Nederlandse studenten.' 

Steeds duidelijker wordt dat de massale toename van buitenlandse studenten een groot nadeel voor Nederlandse studenten betekent. Steeds meer Nederlandse studenten worden verhinderd de opleiding van hun keuze te volgen, een opleiding die, let wel, wordt betaald door de Nederlandse belastingbetaler. Buitenlandse studenten met betere cijfers van de middelbare school dan Nederlandse studenten worden zodoende voorgetrokken. Dit is een schandalige toestand. Voorop zou moeten staan dat elke Nederlandse middelbare scholier met diploma in principe recht heeft op een vrije toegang tot de universiteit. Dit recht wordt thans met voeten getreden. Het is voorts onbegrijpelijk dat de belangenvertegenwoordigers van de studenten, waaronder de Landelijke Studentenvakbond, niet in verzet komen tegen deze ontwikkeling. Wij doen een oproep alle studenten die slachtoffer zijn geworden zich te weren en aan te kloppen bij hun belangenvertegenwoordigers en bij de politiek.